Home

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY HAMBURG (Niemcy) 

Rzeczoznawca samochodowy Hamburg to niemiecki partner sieci rzeczoznawców Stowarzyszenia MOTOEXPERT z Kielc, który swoją działalność wykonuje za granicą, świadcząc usługi rzeczoznawcze na terenie Niemiec. Ekspert techniki samochodowej z Hamburga jest specjalistą rzeczoznawstwa samochodowego, który wykonuje przede wszystkim zlecenia dotyczące wyceny szkód komunikacyjnych, powstających podczas niezawinionych zdarzeń drogowych w Niemczech.

Klientami rzeczoznawcy techniki samochodowej Hamburg  są przede wszystkim poszkodowani materialnie właściciele pojazdów powypadkowych, chcący dochodzić odszkodowania na podstawie niezależnej opinii technicznej, wykonanej przez autoeksperta z Hamburga. Wszelkie oceny i opinie techniczne sporządzane przez rzeczoznawcę motoryzacyjnego w Hamburgu są bowiem w pełni niezależne, dokładne i wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami europejskimi. Na podstawie wyceny szkody wykonanej przez niemieckiego eksperta samochodowego Hamburg możliwe jest szybkie i prawnie właściwe dokonanie likwidacji szkody drogowej.

Autoekspert – Niemiecki rzeczoznawca w Hamburgu

Regionalny rzeczoznawca samochodowy w Hamburgu posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i kompetencje, jakie umożliwiają mu świadczenie i wykonywanie usług z zakresu techniki samochodowej. Jako, że najczęściej zlecanymi przez klientów autoeksperta usługami są opinie techniczne po wypadkach i kolizjach, rzeczoznawca motoryzacyjny Hamburg specjalizuje się właśnie w opiniowaniu i kosztorysowaniu szkód samochodowych.

Mimo, iż ekspert techniki samochodowej Hamburg mówi wyłącznie w języku niemieckim, świadczy on swoje usługi techniczne dla wszystkich osób poszkodowanych, zainteresowanych jego ofertą. Klientami rzeczoznawcy z Hamburga są więc także Polacy, którzy coraz częściej po niezawinionych wypadkach na terenie Niemiec, decydują się na zlecenie wyceny szkody niemieckiemu rzeczoznawcy i likwidują szkodę na podstawie niemieckojęzycznej opinii technicznej.

Każda ekspertyza i opinia, jaką wykonuje rzeczoznawca samochodowy Hamburg jest oceną wysokiej jakości, sporządzoną w pełni obiektywnie. Poza opiniowaniem i wyceną uszkodzeń powypadkowych w pojazdach samochodowych, rzeczoznawca z Hamburga oferuje bowiem pozostałe usługi z zakresu techniki motoryzacyjnej. Na zlecenie klientów indywidualnych wykonuje on także oceny stanu technicznego pojazdów używanych, wyceny wartości rynkowej aut oraz weryfikacje jakości napraw i istniejących kosztorysów, jakimi dysponują klienci.

Zapraszamy!

 

 Opiniowanie szkód samochodowych – Wycena wartości pojazdów